Studio Rodeberg

Tickets Salons

Schilderijen
Tekeningen

PolaroidsTickets
Reeks ink op linnen


Zes tekeningen inkt op geschept linnen 350 gram.

Gerafeld - niet ingekaderd 24cm x 18 cm - 2023

75,00 EUR / stuk

nog 3 werken uit een reeks van 7 beschikbaar


Little magical secrets

inkt tekeningen

Laat u zelf verrassen met een originele inkt tekening


Ook dit jaar maakt Veerle Verbeke een serie postkaarten getekend met inkt.

Formaat 10cm op 15cm. Te gebruiken als postkaart of om in te kaderen en steeds vergezeld van een originele boodschap. Dit jaar is het thema alchemie.


Little magical secrets.

De magische mens in de wereld van de alchemie.


In de twintigste eeuw is de alchemie vanuit de diepste duisternis naar boven gehaald door

de psycho-analyticus Carl Gustav Jung.

Individuatie is een begrip uit de jungiaanse psychoanalyse. Het gaat volgens Jung om het

proces waarbij het bewustzijn van een persoon geïndividualiseerd en gedifferentieerd wordt van andere personen.


Individuatie is een groeiproces, volwassen worden, waarbij de mens zich bewust wordt van

zijn uniekheid tegenover andere mensen. Uit dat individuatieproces ontstaat in de psyche

een nieuw element, het "Ik" of "ego" genoemd. Het doel van individuatie is volgens deze

opvatting zichzelf te leren kennen.

Individuatie, zo stelt Jung, het zo volledig mogelijk verwerkelijken van wat er in je zit, is het

belangrijkste doel in ons leven. Jung zag in dat wat hij het ‘individuatieproces’ noemde eeuwenlang uitgedrukt is in alchemistische symbolen.

Alchemisten werden gezien als zonderlingen die trachtten goud te maken uit de

wonderlijkste grondstoffen. Jung laat zien dat het alchemistische proces een

weerspiegeling is van psychische ontwikkelingen. De alchemist is op zoek naar het

'filosofische goud', de 'steen der wijzen'; hij moet de geest in de materie vinden.


Tijdens dit eindjaar onderzoek ik de beelden uit de alchemie.

Ik ga op zoek naar de steen der wijzen.

Reizen jullie mee?


Een Little magical secret kost slechts 15 EUR en zo steunt u tevens alle activiteiten van Studio Rodeberg.